Actuarieel advies

Fusies, overnames, joint-ventures, ... het bedrijfsleven hernieuwt steeds vlugger zijn samenwerkingsvormen. Bestaande pensioenverplichtingen ten gunstige van de werknemers worden vaak onderschat of gewoon niet geschat. 

Deze soms belangrijke verplichtingen worden best op voorhand geanalyseerd en zo nodig meegenomen in de “due diligence” procedure. 

Ook voor een bestaand pensioenplan is een analyse van de kostenevolutie in de tijd geen overbodige luxe voor uw budget. Al dan niet verplicht volgens IAS 19/ IRFS bieden correcte, onafhankelijke cijfers de basis voor de juiste beslissingen!