simplex

Simplex is een onafhankelijk adviesbureau in employee benefits en actuariële consultancy.

De vennootschap zag het licht in februari van het jaar 2001 onder de naam Daenen-Van Havermaet Employee Benefits en is gegroeid uit het partnership tussen Bob Daenen en de groep Van Havermaet – Groenweghe. De steeds evoluerende wetgeving en de toenemende “vergrijzingsproblematiek” creëren een grote behoefte aan onafhankelijk, deskundig advies in de bedrijfswereld en is de basis van de samenwerking.

Bob Daenen kan terugkijken op een 12 jaar lange carrière bij een leidende verzekeraar op de Belgische markt als actuaris. Hij bouwde daar in de branche “Leven groepsverzekeringen” een onschatbare kennis en ervaring op.

Om de dienstverlening bijkomend te verbeteren en te verruimen wordt in januari 2010 gekozen om de joint-venture structuur met de multidisciplinaire financiële dienstengroep Van Havermaet – Groenweghe stop te zetten. De nieuwe mogelijkheid om ook op basis van commissieloon samen te werken, is deontologisch niet verenigbaar met accountants en revisoren. Het kantoor kiest voor een nieuwe aanpak: via Simplex Insurance ook alle persoonsverzekeringen aanbieden.

Simplex Insurance wordt de nieuwe makelaarsvennootschap met Miek Debusschere als zaakvoerster. Via deze weg kan Simplex nu ook zelf de verzekerde beslissingen implementeren. Uiteraard is goede opvolging van de verzekeraar hierbij cruciaal.

Naast de klassieke personeelsverzekeringen (pensioen, overlijden, hospitalisatie, invaliditeit en ongevallen) worden door deze benadering ook de overige risico’s van de bestuurders en hun ondernemingen afgedekt. Persoonlijke en geldelijk risico’s via aansprakelijkheidsverzekeringen en de bescherming van hun goederen via andere schadeverzekeringen. Kortom, een bedrijfsgerichte aanpak op maat.

Simplex bundelt heel wat knowhow op actuarieel, sociaal, administratief, juridisch, fiscaal en HR-vlak. Simplex wil door onafhankelijk en geïntegreerd advies u de nodige kennis en inzichten aanreiken om de juiste beslissingen te nemen in de problematiek van de aanvullende pensioenen en aanverwante voorzieningen bij ziekte en ongeval. Als ervaren dienstverlener streven we ernaar de complexe materie van pensioenplanning en risicobeheersing helder en transparant te brengen; kortom we maken complexe zaken “simpel”.

We maken complexe zaken simpel.

Filmbestand