Info

Wat kan Simplex voor mij doen?

Concreet staan wij u bij met:

 • Het ontwerpen van uw bedrijfsgebonden pensioen- en bonusplannen inclusief de waarborgen bij overlijden, ziekte, (arbeids)ongeval en hospitalisatie.
   
 • De individuele analyse van de sociale zekerheid voor zelfstandigen, de vergelijking met het statuut van loontrekkende en de opvang van de verschillen via VAPZ, IPT, POZ, omzetverzekering, gewaarborgd inkomen, ...
   
 • De doorlichting van uw employee-benefitsplan: hoe staat uw plan tegenover de huidige evoluties in de markt, qua inhoud, qua financiële voorwaarden?
   
 • Een vergelijkend onderzoek van verzekeringsmaatschappijen die benefits aanbieden en beheren.
   
 • De actuariële analyse van de financieringsmethode en –toestand van het pensioenplan.
   
 • De optimalisatie en uitvoering van de administratieve beheerstaken en –processen.
   
 • Het ontwikkelen van software-tools voor een efficiënt beheer van uw pensioenplan.
   
 • Actuariële studies van alle personeelsbeloningen in het kader van fusies/overnames en bij IAS19/IFRS-verplichtingen.
   
 • Het volledige communicatieproces: zoals het ontwerpen van individuele informatiefiches en brochures, vormingssessies voor de verantwoordelijken en beheerders van uw employee benefits en/of voor uw werknemers.
   
 • Het bepalen van de pensioenreserves in het kader van overnames en fusies om een correcte financiële overeenkomst te maken.
   
 • Het plannen van (vervroegde) pensioenen; collectief of individueel.
   
 • Het afdekken van persoonlijke en geldelijke risico’s bij bestuurders en de bescherming van hun ondernemingsgoederen via de gepaste verzekeringen.
Check

Waarom Simplex?

handshake - waarom simplex

Elke onderneming heeft zijn eigen cultuur met zijn specifieke sociale verhoudingen en “human resources”-strategie. Daarom zoeken we samen met u de beste oplossing voor uw onderneming, uw medewerkers en uzelf.

Wij benaderen de opdracht stapsgewijs door naar u te luisteren, uw behoeften te situeren, te analyseren en mogelijke antwoorden te bieden op uw vragen. Onze output is uw input en omgekeerd. Verdere begeleiding en advies gebeurt in samenspraak en uitsluitend in functie van uw ondernemingsbehoeften. Door deze nauwe samenwerking streven wij naar wederzijds vertrouwen en samenwerking op lange termijn.

Wij garanderen u maatwerk en een onafhankelijk advies waarbij transparantie en verstaanbaarheid centraal staan!