DOSZ wordt DIBISS

De Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) staat in voor de sociale zekerheid van onderdanen van een lidstaat van de EER of Zwitserland en die tewerkgesteld zijn buiten de EER of buiten Zwitserland. Zij biedt basisuitkeringen bij pensioen en ziekte, eventueel aangevuld met medische kosten en/of arbeids- en privéongevallen. De bijdragen hiertoe zijn meestal ten laste van de werkgever voor zijn aangesloten expats of mogelijks ook op individuele basis door de expat zelf.

Per 1 januari 2015 is de fusie tussen de DOSZ en RSZPPO (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) een feit (BS 10 juni 2014). Deze 2 instellingen smelten samen tot een nieuwe dienst; de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels of  DIBISS. Deze fusie zou de nodige besparingen en synergieën  met zich mee moeten brengen.

Het stelsel van de overzeese sociale zekerheid zal niet worden gewijzigd op die datum. Vanaf 2016 kan het stelsel mogelijk wijzigingen ondergaan.