19 december 2019
ski-ongeval.jpg

Ondertussen is iedereen vertrouwd met de individuele voortzetting van een collectieve hospitalisatieverzekering die mogelijk gemaakt werd door de Wet Verwilghen (1 juli 2007). De collectieve polis via de werkgever wordt stopgezet bij een ontslag, pensionering of overlijden van een verzekerde werknemer (of van een kind dat niet meer ten laste is) en de betrokkene(n) kunnen een nieuwe polis onderschrijven in eigen naam. Indien deze omvorming gebeurt bij dezelfde verzekeraar, geniet men onder bepaalde voorwaarden van de vrijstelling van verzekeringstaks en medische acceptatie.

In diezelfde Wet Verwilghen staat echter ook dat deze individuele voortzetting mogelijk moet zijn voor de dekking arbeidsongeschiktheid wanneer het personeelslid de voordelen van de collectieve polis verliest bij vertrek. In praktijk werd echter weinig ruchtbaarheid gegeven aan deze mogelijkheid omdat weinig verzekeraars dergelijke producten aanboden voor loontrekkenden. Het toepassingsgebied is immers ook kleiner dan bij de hospitalisatieverzekering want een polis “gewaarborgd inkomen” dient om het verlies van een  beroepsinkomen te compenseren bij ziekte of ongeval en vereist dus ook een stabiel inkomen. Personen die tijdelijk (‘in between jobs’) of voor langere tijd werkloos zijn, vallen terug op de werkloosheidsvergoeding en kunnen bijgevolg een dergelijke polis niet onderschrijven.

De individuele voortzetting van een polis gewaarborgd inkomen kan dus interessant zijn bij overstap naar een nieuwe werkgever die geen collectieve polis arbeidsongeschiktheid aanbiedt. Om de medische acceptatie te vermijden ben je bovendien best aangesloten geweest aan de collectieve polis gedurende een ononderbroken periode van 2 jaar (al dan niet bij dezelfde verzekeraar).

Ook voor loontrekkende personeelsleden die overstappen naar het statuut van zelfstandige raden wij ten zeerste aan om een gepaste verzekeringsdekking bij arbeidsongeschiktheid af te sluiten want de wettelijke tussenkomsten voor zelfstandigen zijn absoluut ontoereikend om de levensstandaard te behouden.