17 januari 2017
NY%202017.jpg

Het is weer die tijd van het jaar om op onze website de nieuwe fiscale maxima en plafonds die van belang zijn voor de wettelijke pensioenen, de aanvullende pensioenen en andere vervangingsinkomens te publiceren.

Voor de zogenaamde 3de pijler of het sparen op individuele basis, blijft voor het aanslagjaar 2018 (over de inkomsten 2017) een maximaal bedrag van 940 euro pensioensparen fiscaal in mindering te brengen. Voor het lange termijnsparen is er eveneens een status quo van maximaal 2.260 euro.

Daarnaast kunnen de zelfstandigen nog een premie Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) storten ten bedrage van 8,17% van hun beroepsinkomen met een maximum van 3.127,24 euro. Voor een VAPZ met sociale kenmerken of maw een invaliditeitsdekking liggen de stortingen tot 9,40% van het beroepsinkomen met een maximum van 3.598,05 euro.

Bij de bepaling van de maximale aanvullende pensioenen in de 2de pijler volgens de 80% regel is de schatting van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen gelijk aan 25% van het inkomen met een maximum van 16.657,13 euro (loonplafond van 66.658,52 euro) en een verhoogd minimum t.a.v. 2016 van 14.024,72 euro.

Voor loontrekkende personeelsleden bedraagt het loonplafond  54.648,70 euro. De schatting van het wettelijk pensioen voor een loontrekkende komt dan op 50% van het loon met een maximum van 27.324,35 euro en een minimum van 14.122,89 euro bij een volledige loopbaan.

De ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor loontrekkende personeelsleden worden berekend op een loonplafond van 42.405 euro in 2017 en de wettelijk verplichte uitkeringen in het kader van een arbeidsongeval worden becijferd met een plafond van 42.270,08 euro.

Tot slot geven we nog mee dat de maximaal aftrekbare werkgeversbijdrage in het kader van een individuele pensioentoezegging voor loontrekkende personeelsleden werd verhoogd tot 2.390 euro. De maximale loonbonus of de ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ bedraagt in 2017,  3.255 euro.