17 januari 2018
2018_geld_1220.jpg

Een nieuw jaar betekent nieuwe cijfers. Naar jaarlijkse gewoonte vermelden we de belangrijkste fiscale (plafond)bedragen op onze website als ruggensteun. Aarzel niet om deze pagina toe te voegen aan je favorieten!

Na 4 jaar bevriezing worden voor de zogenaamde 3de pijler of het sparen op individuele basis, de plafonds opnieuw geïndexeerd. Hierdoor stijgt voor het aanslagjaar 2019 (over de inkomsten 2018) het maximaal bedrag pensioensparen van 940 euro naar 960 euro om fiscaal in mindering te brengen. Zo betaalt u 30% of 288 euro minder belastingen. Voor het lange termijnsparen is er eveneens een stijging tot maximaal 2.310 euro.

Daarnaast kunnen de zelfstandigen nog een premie Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) storten ten bedrage van 8,17% van hun beroepsinkomen met een maximum van 3.187,04 euro. Voor een VAPZ met sociale kenmerken liggen de stortingen tot 9,40% van het beroepsinkomen met een maximum van 3.666,85 euro.

Bij de bepaling van de maximale aanvullende pensioenen in de 2de pijler volgens de 80% regel is de schatting van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen gelijk aan 25% van het inkomen met een maximum van 16.975,65 euro (loonplafond van 67.902,6 euro) en een verhoogd minimum t.a.v. 2017 van 14.650,34 euro.

Voor loontrekkende personeelsleden bedraagt het loonplafond  55.657,47 euro. De schatting van het wettelijk pensioen voor een loontrekkende komt dan op 50% van het loon met een maximum van 27.828,74 euro en een minimum van 14.650,34 euro bij een volledige loopbaan.

De ziekte- en invaliditeitsuitkeringen voor loontrekkende personeelsleden worden berekend op een loonplafond van 43.598,51 euro in 2018 en de wettelijk verplichte uitkeringen in het kader van een arbeidsongeval worden becijferd met een plafond van 43.460,34 euro.

Tot slot geven we nog mee dat de maximaal aftrekbare werkgeversbijdrage in het kader van een individuele pensioentoezegging voor loontrekkende personeelsleden werd verhoogd tot 2.440 euro. De maximale loonbonus of de ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ bedraagt in 2018, 2 880 euro (fiscale begrenzing) of 3.313 euro (sociale begrenzing).