23 januari 2019
Fiscale-maxima-2019_bis%20(2)_0.jpg

Het heeft even geduurd eer alle instanties de nieuwe cijfers hebben bevestigd. Hierbij een overzicht van de nieuwe fiscale maxima en plafonds die van belang zijn voor de wettelijke pensioenen, de aanvullende pensioenen en andere vervangingsinkomens.

In 2019 kun je kiezen tussen 980 of 1.260 euro voor het individuele pensioensparen, de zogenaamde 3de pensioenpijler. Zo betaalt u 294 euro (= 30%) minder belastingen indien u 980 euro stort of 315 euro (=25%) minder indien u 1.290 euro spaart. Voor het lange termijnsparen is er een indexering tot maximaal 2.350 euro.

Bovenop deze bedragen kunnen de actieven met het statuut van zelfstandige fiscaal interessant sparen via het VAPZ of het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen ten bedrage van 8,17% van hun beroepsinkomen met een maximum van 3.256,87 euro. Indien het VAPZ een ‘sociaal karakter’ heeft, loopt het bedrag op tot 9,40% van het inkomen met een maximum van 3.747,19 euro.

Voor wat betreft de berekening van de maximale te storten bedragen aanvullende pensioenen, 2de pijler (80%-regel) zijn de schattingen van het wettelijk pensioen of de pensioenplafonds als volgt geïndexeerd:

  • Zelfstandigen: 25% van het inkomen met maximum 17.347,58 euro
    of m.a.w. op een maximaal inkomen van 69.390,32

  • Loontrekkenden: 50% van het loon met maximum 28.801,31 euro
    of m.a.w. op een maximaal inkomen van 57.602,62 euro

De uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval voor loontrekkenden worden in 2019 berekend op basis van een loonplafond van 44.330,26 euro. De invaliditeitsuitkeringen naar aanleiding van privé-ongeval of ziekte worden becijferd op een loonplafond van 44.468,70 euro.

De werkgeversbijdrage in het kader van een individuele pensioentoezegging voor werknemers is aftrekbaar tot 2.490 euro. De maximale loonbonus of ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ mag in 2019 oplopen tot een bedrag van 3.383 euro.