22 januari 2020
20%20euro_0.jpg

Naast de nieuwe fiscale maxima en plafonds die van belang zijn voor de wettelijke pensioenen, de aanvullende pensioenen en andere vervangingsinkomens zijn er enkele vernieuwingen in de tak arbeidsongevallen te vermelden.

Ook in 2020 kun je een premie betalen tussen  990 en 1.270 euro voor het individuele pensioensparen, het zogenaamde duaal pensioensparen in de 3de pensioenpijler. Zo betaalt u 297 euro (= 30%) minder belastingen indien u 990 euro stort of 317,5 euro (=25%) minder indien u 1.270 euro spaart. Alle bedragen tussen 990 en 1.118 euro zijn minder interessant omwille van het lagere fiscale voordeel in verhouding tot het hogere spaarbedrag. Voor het lange termijnsparen is er een indexering tot maximaal 2.390 euro.

Bovenop deze bedragen kunnen de actieven met het statuut van zelfstandige fiscaal interessant sparen via het VAPZ of het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen ten bedrage van 8,17% van hun beroepsinkomen met een maximum van 3.291,30 euro. Indien het VAPZ een ‘sociaal karakter’ heeft, loopt het bedrag op tot 9,40% van het inkomen met een maximum van 3.786,81 euro. De toegelaten premie berekent u door het belastbare inkomen 2017 te vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,052237.

Voor wat betreft de berekening van de maximaal te storten premies voor aanvullende pensioenen, 2de pijler (80%-regel) zijn de schattingen van het wettelijk pensioen of de pensioenplafonds als volgt geïndexeerd:

  • Zelfstandigen: 25% van het inkomen met maximum 17.530,98 euro of m.a.w. op een maximaal inkomen van 70.123,92 euro

  • Loontrekkenden: 50% van het loon met maximum 29.223,47 euro of m.a.w. op een maximaal inkomen van 58.446,94 euro

  • De minimale schatting van het wettelijk pensioen bedraagt 15.196,38 euro

De nieuwigheden voor de arbeidsongevallen liggen in de uitbreiding van de wet naar de “kleine statuten” (zie onze nieuwsbrief van juni 2019) én de verlaging van de verzekeringstaks van 3,49% naar 3,26%. De uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval voor loontrekkenden worden in 2020 berekend op basis van een geïndexeerd loonplafond van 44.817,89 euro.

De invaliditeitsuitkeringen naar aanleiding van privé-ongeval of ziekte worden becijferd op een loonplafond van 44.957,86 euro.

De werkgeversbijdrage in het kader van een individuele pensioentoezegging voor loontrekkenden (IPL) is aftrekbaar tot 2.520 euro. Niet te verwarren met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) waarbij de premie ten laste is van de werknemer zelf (zie Actueel van november 2018).

De maximale loonbonus of ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ mag in 2020 oplopen tot een bedrag van 3.413 euro.