30 januari 2024
Champagne oudejaarsnacht

Een “rustiger” begin van het jaar in vergelijking met 2023 voor wat betreft de nieuwe maxima. 

Nieuw is dat de maximaal aftrekbare premies in de 3de pensioenpijler voor het eerst in 4 jaar worden geïndexeerd. Voor het individuele pensioensparen zijn deze premies 1.020 euro voor een besparing van 30% en 1.310 euro voor een besparing van 25%. Alle bedragen tussen 1.020 en 1.224 euro zijn minder interessant omwille van het lagere fiscale voordeel in verhouding tot het hogere spaarbedrag. Ook voor het lange termijnsparen wordt het maximaal bedrag opgetrokken tot 2.450 euro.

Bovenop het pensioensparen 3de pijler, kunnen de actieven met het statuut van zelfstandige fiscaal interessant sparen via het VAPZ of het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen ten bedrage van 8,17% van hun beroepsinkomen met een maximum van 3.965,77 euro. Indien het VAPZ een ‘sociaal karakter’ heeft, loopt het bedrag op tot 9,40% van het inkomen met een maximum van 4.562,82 euro. De toegelaten premie berekent u door het belastbare inkomen 2021 te vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,186782596.

Op basis van de circulaire 12/2022 in het kader de berekening van de 80%-regel of de maximaal aftrekbare pensioenpremies voor zelfstandigen in de 2de pijler, dienen we een onderscheid te maken in de jaren als zelfstandige vóór 2021 en de jaren vanaf 2021. De pensioenplafonds voor de berekening van de 80%-regel zijn als volgt:

  • Zelfstandige jaren vóór 2021 : 25% van het inkomen met maximum van 22.042,31 euro 
    of m.a.w. op een maximaal inkomen van 88.169,23 euro
  • Zelfstandige jaren vanaf 2021 + jaren als niet zelfstandige vóór 2021 : 50% van het inkomen met een maximum van 88.169,23 euro


Voor loontrekkenden is er enkel een indexatie van het plafond waardoor je rekening mag houden met 50% van het loon met maximum 38.197,99 of m.a.w. op een maximaal inkomen van 76.395,98 euro voor 2024.

De minimale schatting van het wettelijk pensioen als alleenstaande voor beide statuten bedraagt 20.862,51 euro.

De uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval voor loontrekkenden worden in 2024 berekend op basis van een geïndexeerd loonplafond van 54.743,48 euro. Bijkomend heeft de overheid de premietaks op de wettelijk verplichte premie vanaf 1/1/2024 verlaagd van 3,23% naar 3%. Voor jobstudenten en huispersoneel bedraagt de taks voortaan 23% in plaats van 23,23%.

De invaliditeitsuitkeringen naar aanleiding van privé-ongeval of ziekte worden becijferd op een loonplafond van 54.918,36 euro.

De werkgeversbijdrage in het kader van een individuele pensioentoezegging voor loontrekkenden (IPL) is aftrekbaar tot 2.970 euro in 2024. Niet te verwarren met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) waarbij de premie ten laste is van de werknemer zelf (zie Actueel van november 2018). Elke loontrekkende vindt dit bedrag op www.mypension.be. Het systeem van de maximale loonbonus of ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ mag in 2024 aantikken tot een bedrag van 4.020 euro bruto (incl. solidariteitsbijdrage)