16 april 2020
Coronavirus1.jpg

Het hoeft weinig inleiding dat sedert de ‘semi-lockdown’ van vrijdag 13 maart (hoe symbolisch kan een datum zijn) ons land in een economische crisis is beland. Ondertussen zijn tal van maatregelen genomen om deze crisis het hoofd te bieden en via dit artikel willen we een overzicht geven van de beslissingen inzake de polissen arbeidsongevallen, groeps- en hospitalisatieverzekeringen, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen.

Onderstaande voorzieningen zijn beslist op niveau van de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen Assuralia maar worden in de praktijk door elke verzekeraar specifiek ingevuld. Het is dus te allen tijde van belang om (via uw tussenpersoon) bij uw eigen verzekeraar af te checken of de voorzieningen voldoen aan de specifieke noden van uw bedrijf.

In 1ste instantie werd in een persbericht van 19 maart bevestigd welke gevolgen van de pandemie al dan niet verzekerd zijn:

  • Alle telewerk, mits akkoord van de werkgever, is gedekt door de arbeidsongevallenpolis. Dit betekent niet alleen een ongeval tijdens de werkuren op de vermelde (woon)plaats maar ook op de weg naar de plaats van de opvang van de kinderen of naar de plaats waar mogelijks een maaltijd wordt opgehaald en omgekeerd.
  • Bij een hospitalisatie nav een coronabesmetting is er dekking en vergoeding voorzien volgens de voorwaarden van de polis.
  • Ook bij een verzekering die een waarborg bij overlijden voorziet zoals bvb in een groepsverzekering, schuldsaldo of klassieke levensverzekering, is er dekking ten gevolge van een overlijden door het coronavirus zelfs indien de besmetting in het buitenland werd opgelopen ondanks een negatief reisadvies.
  • Indien de polis arbeidsongeschiktheid de waarborg ziekte voorziet, is de periode van ziekte owv corona gedekt volgens de polisvoorwaarden. De periode van al dan niet verplichte quarantaine, zonder ziek te zijn, is niet gedekt.

Hierna hebben veel verzekeraars een eigen communicatie verstuurd met mogelijk waarborguitbreidingen voor hun eigen specifieke producten. Bijvoorbeeld een de verlenging van de periode pré- posthospitalisatie voor de terugbetaling van ambulante medische kosten bij reeds geplande opnames die werden uitgesteld owv corona of een uitbreiding in de arbeidsongevallenpolis voor werknemers die aan huis leveren.

In een 2de fase heeft Assuralia op 26 maart nog bijkomende voorzieningen afgekondigd om blijvende bescherming te bieden voor hun klanten, in casu de bedrijven en hun medewerkers.

  • Alle personeel in tijdelijke werkloosheid blijft ononderbroken genieten van de bestaande collectieve verzekeringen pensioen, overlijden, gewaarborgd inkomen en hospitalisatie in tegenstelling tot de normale regel waarbij de waarborgen worden stopgezet als gevolg van het schorsen van de arbeidsovereenkomst, indien de werkgever akkoord is om de premies verder te betalen.
  • Daarenboven biedt men de mogelijkheid van uitstel tot betaling van de premies tot uiterlijk 30/10/2020 voor bedrijven die hun werkzaamheden (al dan niet gedeeltelijk) hebben moeten stilleggen.

Deze maatregelen kunnen enkel worden toegejuicht omdat op die manier de personeelsleden in deze onzekere tijden verzekerd blijven en een hoop administratieve rompslomp bij de verzekeraars wordt vermeden (door stopzetten en herstarten van de dekkingen voor personeel in tijdelijke werkloosheid). Het schorsen van deze waarborgen wordt hoe dan ook best vermeden. Echter dienen wel enkele kanttekeningen worden gemaakt bij het uitstel van premiebetaling.

De persoonlijke groepsverzekering- en hospitalisatiepremies zullen, eens de werknemer terug een gewone verloning ontvangt, ook retro-actief moeten worden ingehouden van het salaris voor de periode van tijdelijke werkloosheid omdat men immers ook verzekerd is gebleven.

Wat met de gederfde interesten op de pensioenpremies bij uitstel van betaling? Wie zal hier de rekening betalen? De werkgever via de aanrekening van een interestvergoeding op de later betaalde premies? De werknemers via een verlaging van de pensioenreserve? Dit lijkt administratief moeilijk om alle polissen individueel aan te passen en bovendien gelden de minimale werkgeversgaranties zodat finaal dit verlies toch voornamelijk ten laste zou vallen van de werkgever. Of zouden de verzekeraars dit verlies ten laste nemen? Waarschijnlijk zal hierdoor de winstdeelname dan dalen zodat uiteindelijk de kost opnieuw ten laste komt van de werkgever (owv de minimale werkgeversgaranties …). Welke beslissing de verzekeraars ook nemen, het is duidelijk dat coronacrisis ook leidt tot bijkomende kosten voor deze verzekeringen.

Een betere en eenvoudiger manier om de huidige premiekost te verlagen zijn de voorschotpremies van de polis arbeidsongevallen (en ook de bedrijfsaansprakelijkheid) nu reeds aan te passen aan de verminderde loonmassa (of omzet) door de tijdelijke werkloosheid. In plaats van een terugbetaling begin volgend jaar bij de definitieve afrekening over 2020, vraagt men de verzekeraar best om de voorschotten nu al te herbekijken en desnoods te annuleren.

In de praktijk gaan de verzekeraars vlugger akkoord met de aanpassing van de voorschotpremies dan met de aanvraag tot uitstel van premiebetaling voor de andere persoonsgebonden verzekeringen. De specifieke modaliteiten zijn nog niet bij elke verzekeraar bepaald en zorgen er hopelijk niet voor dat deze intentie binnen Assuralia een maat voor niets is door allerlei opgelegde restricties of procedures. De maatregel zou zo het doel van solidariteit en financiële hulp in deze moeilijke tijden volledig voorbij schieten.