13 oktober 2022
Telework%20funny%202.jpeg

We kunnen niet ontkennen dat er vandaag in quasi elke werkomgeving een zoektocht heerst naar een nieuwe werkcultuur. Het zogenaamd “hybride werken” is na de covid19-pandemie in volle ontwikkeling en poogt een kader te scheppen dat het welzijn van de medewerkers centraal stelt. Bedrijven experimenteren in hoeverre een combinatie van vertrouwen, flexibiliteit, autonomie en verbondenheid kan resulteren in een hybride werkomgeving. Een belangrijke tool daartoe is het telewerk.

Telewerk is noch een recht noch een plicht. Belangrijk is dat er schriftelijke afspraken tussen werknemer en werkgever worden gemaakt omtrent plaats en tijd van het telewerken, rekening houdend met de wetgeving mbt telewerken. De wet op de Arbeidsongevallen van 1978 blijft dan onverminderd van toepassing. Dit heeft als belangrijk gevolg dat er steeds een vermoeden van arbeidsongeval bestaat en het slachtoffer enkel moet bewijzen dat er een letsel is door een plotselinge gebeurtenis. Indien er geen afspraken werden gemaakt, dan is er géén wettelijk vermoeden en moet het slachtoffer bewijzen dat het een ongeval betreft tijdens de uitvoering van zijn/haar arbeidsovereenkomst. Bij thuiswerk ligt dit soms moeilijk omdat het werk en privé er regelmatig overlappen. De discussie of het al dan niet een arbeids- of een privé-ongeval betreft, is vooral financieel ingegeven. De uitkering voor een arbeidsongeval ligt namelijk hoger dan voor een privé-ongeval.

Het telewerken hoeft niet noodzakelijk thuis te gebeuren, dit kan ook op een coworking space, een tweede verblijf of je vakantieadres zolang dit op voorhand is vastgelegd in schriftelijke afspraken. Let wel, een ongeval tijdens de verplaatsing tussen 2 telewerkplaatsen is geen arbeidsongeval! Het tijdens de middag verplaatsen om een lunch te halen of om de kinderen naar de school te brengen of op te pikken is volgens de wetgever echter wél verzekerd.

Telewerken vraagt per definitie ook de mogelijkheid van verbinding met het bedrijf via internet of zakelijk computernetwerk. Indien dit niet voorhanden is, geldt niet het wettelijk vermoeden en moet het slachtoffer alsnog bewijzen dat het een arbeidsongeval betreft.

In alle geval mag de verzekeraar steeds aantonen dat een ongeval van de telewerker géén verband houdt met het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst. In dergelijke discussies zal een verzekeraar de omstandigheden soms toetsen aan de vraag of dit ongeval ook op de werkplek kon gebeuren.  Stel dat de telewerker tijdens het leeghalen van de brievenbus zijn voet verzwikt dan kan men nagaan of de post wel degelijk nodig was voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

U merkt het, er zijn toch wat aandachtspunten voor zowel werknemer als werkgever:

  1. Maak duidelijke schriftelijke afspraken!
  2. Informeer de werkgever indien hiervan wordt afgeweken.
  3. Zorg voor getuigen bij een ongeval (liefst een buur of toevallige passant; een onafhankelijke partij).
  4. Contacteer een dokter en laat de letsels zo snel mogelijk vastleggen.

Tot slot, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de “grijze-zone” gevallen bestaat de mogelijkheid om de waarborg excedent-wet of gemeen recht in de wettelijk verplichte polis arbeidsongevallen op te nemen. Je verzekert hiermee niet enkel het totale loon (ook het gedeelte boven het plafond arbeidsongevallen) maar sinds enkele jaren voorzien de meeste verzekeraars ook een uitbreiding om een afgewezen telewerk-ongeval alsnog te vergoeden als een privé-ongeval.