29 maart 2022
Retirement.jpg

Er is al veel inkt gevloeid over wanneer een bedrijfspensioen mag worden uitgekeerd en aan welk belastingtarief het is onderworpen maar weinig is geschreven over hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. Krijgen de gepensioneerde begunstigden op een vlotte manier en op tijd hun centen? Een thema dat ons uitermate bezighoudt omdat wij meestal kennis krijgen van de probleemgevallen want in de regel is “geen nieuws goed nieuws”.

Eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, heeft men recht op uitkering van het opgebouwde pensioenkapitaal bij de verzekeraar, sectorfonds of pensioenfonds. Sedert 1 januari 2017 heeft Sigedis de taak overgenomen van de werkgever om de pensioeninstelling te informeren wanneer het wettelijk pensioen werd opgenomen. Dit gebeurt uiteraard digitaal vanuit de databank van de Federale Pensioendienst via ‘periodieke’ infostromen (de timing moet nog steeds via KB worden vastgelegd maar is meestal wekelijks). Vervolgens moet de pensioeninstelling de betrokkene informeren over het bedrag, de uitbetalingswijze en de documenten nodig voor uitbetaling. Eenmaal de pensioeninstelling alle noodzakelijke gegevens heeft ontvangen van de aangeslotene, moet binnen de 30 dagen worden overgegaan tot uitbetaling van het verschuldigde bedrag.

Er is dus maar 1 wettelijke deadline, de informatiestroom van de pensioeninstelling naar de begunstigde en vervolgens van de begunstigde naar de pensioeninstelling zijn niet onderhevig aan wettelijk opgelegde termijnen. Het hoeft weinig uitleg dat hier meestal het schoentje knelt voor te laat of zelfs niet-uitbetaalde pensioendossiers.

Uit onderzoek van de FSMA blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd tussen het wettelijk pensioen en de uitbetaling van het aanvullend pensioen 56 dagen bedraagt voor niet-sectorale dossiers en 111 dagen voor sectorale dossier. De sectorale pensioenbeheerders krijgen hun loonbaangegevens trimestrieel via het netwerk sociale zekerheid en niet rechtstreeks van de betrokken werkgever wat de doorlooptijd verlengt. Sommige sectoren vinden hier de oplossing door reeds voorschotten uit te betalen of met forfaits te werken voor hun berekeningen en later de eventuele tekorten aan te zuiveren.

Hetzelfde onderzoek wijst ook uit dat globaal genomen de uitbetalingstermijn (na ontvangst van alle nodige documenten van de gepensioneerde) ligt op 10 dagen voor niet-sectorale dossiers en 34 dagen voor sectorale dossiers!  Belangrijk bij deze korte afhandelingstermijn blijkt de pro-actieve houding van de verzekeraars in het informeren van de aangeslotene in maar liefst 75% van de dossiers, iets wat wij alleen maar kunnen toejuichen. Wij raden de begunstigden ook aan om zelf de pensioeninstelling te informeren over hun nakend pensioen zodat alle documenten tijdig kunnen aangeleverd worden voor een snelle uitbetaling.

De “probleemgevallen” zijn dikwijls de dossiers die niet de ‘standaardflow’ van de pensioeninstelling volgen zoals een late melding van wettelijk pensioen aan Sigedis. Dit wordt in de hand gewerkt door een beperkte digitalisering van het proces bij sommige verzekeraars. Tot slot is ook de aangeslotene niet vrij van zonde door de gevraagde documenten dikwijls laat of zelfs niet te bezorgen. Bij deze laatste cases kan o.i. de pensioeninstelling inzetten op een betere opvolging van het dossier en duidelijker communicatie naar de betrokkenen.