22 december 2020
Coronavirus%20Assuralia.jpg

Binnen de schoot van Assuralia, de federatie van de verzekeringsmaatschappijen, is vorige week beslist om de reeds genomen maatregelen in het kader van de COVID-pandemie te verlengen. Een overzicht wat dit concreet betekent, vindt men in deze overzichtstabel via deze /sites/default/files/u16/Assuralia%20Tabel_Maatregelen_COVID19%202021.png

Een mooi gebaar om zich solidair te tonen met de sectoren die het zwaarst getroffen zijn en particulieren die moeilijkheden hebben om hun hypotheken en de daaraan verbonden verzekeringen af te lossen.

Voor concrete aanvragen contacteert u best uw verzekeringstussenpersoon of uw contactpersoon binnen de verzekeringsmaatschappij. Mogelijks kan een oplossing geboden worden die verder gaat dan het afgesproken protocol.

Tegelijkertijd is beslist om in het kader van het herstel van de Belgische economie proactief duurzame initiatieven en investeringen te ondersteunen als partner van de overheid. Dit partnerschap voor de toekomst zal begin januari verder concreet uitgewerkt worden tussen de sector en de minister.

(bron: website Assuralia)