Simplex heet voortaan Vanbreda Simplex

Simplex
Check

Waarom Simplex?

handshake - waarom simplex

Elke onderneming heeft zijn eigen cultuur met zijn specifieke sociale verhoudingen en “human resources”-strategie. Daarom zoeken we samen met u de beste oplossing voor uw onderneming, uw medewerkers en uzelf.

Wij benaderen de opdracht stapsgewijs door naar u te luisteren, uw behoeften te situeren, te analyseren en mogelijke antwoorden te bieden op uw vragen. Onze output is uw input en omgekeerd. Verdere begeleiding en advies gebeurt in samenspraak en uitsluitend in functie van uw ondernemingsbehoeften. Door deze nauwe samenwerking streven wij naar wederzijds vertrouwen en samenwerking op lange termijn.

Wij garanderen u maatwerk en een onafhankelijk advies waarbij transparantie en verstaanbaarheid centraal staan!

Nieuws

30 januari 2024

Fiscale maxima 2024

Een “rustiger” begin van het jaar in vergelijking met 2023 voor wat betreft de nieuwe maxima.
Nieuw is dat de maximaal aftrekbare premies in de 3de pensioenpijler voor het eerst in 4 jaar worden geïndexeerd.
Lees meer
9 november 2023

Naar een nieuwe minimale werkgeversgarantie?

Sinds de invoering van de Wet op de Aanvullende Pensioenen in 2004 dient elke pensioeninrichter rekening te houden met een wettelijke rendementsgarantie, beter gekend als de “werkgeversgarantie”, een unicum in Europa.
Lees meer
27 januari 2023

Fiscale maxima 2023

Wat een debuut voor de fiscale cijfers in dit nieuw jaar, de fiscale maxima voor loontrekkenden en zelfstandigen gaan spreekwoordelijk door het...
Lees meer